Som precursors en el corporate wellness

 • SERVEI INTEGRAL

  Wellnessjob ofereix un servei integral en totes les nostres activitats, des de l’assessorament i construcció d’un centre esportiu, fins a la gestió i dinamització de tots els serveis, incloent gestió d’altes i baixes de les activitats, reporting trimestral d’assistències i usos, comunicació i promoció de noves activitats.

 • ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA

  La nostra filosofia és oferir un producte de qualitat i personalitzat a tots els nostres clients amb un tracte únic i exclusiu a cada client. Creiem en la importància de fidelitzar els nostres clients per rendibilitzar els serveis oferts i beneficiar-se així dels avantatges que aporta aquest tipus de programes, tant a l’empresa com al treballador. 

 • ACTIVITATS A MIDA

  Adaptem tots els nostres serveis a les necessitats i demandes de l’empresa i dels seus treballadors, introduint contínuament nous serveis per dinamitzar l’activitat i ajustant els horaris i el tipus d’activitats a les demandes actuals. Per a això elaborem enquestes de satisfacció que ens ajudin a millorar contínuament els nostres serveis.

 • PERSONAL TÈCNIC PROFESSIONAL

  Sabem que el personal tècnic que serà al centre, i en contacte directe amb els usuaris, és la clau perquè el projecte funcioni. És per això, que realitzem sempre un procés de selecció específic on valorem tant les aptituds professionals com la capacitat per dinamitzar grups i activitats, oferint un tracte personalitzat.

Beneficis per a la teva companyia

 • Increment de la motivació

 • Fidelització del personal

 • Millora de l’ambient professional

 • Optimització dels espais, reconvertibles a nous usos futurs

 • Augment de la productivitat

 • Reducció de l’absentisme laboral i de les despeses per baixes

 • Millora de la imatge corporativa

 • Donar resposta a la Responsabilitat Social Corporativa oferint un valor afegit de salut

Beneficis per als teus treballadors

 • Millora de la qualitat de vida

 • Millora de la salut i benestar personal

 • Prevenció contra les males postures i treballs sedentaris

 • Conciliació vida personal i laboral

 • Atenció personalitzada en la seva salut amb tècnics qualificats

Salut - Wellnessjob

Està demostrat que les persones quan estan en forma tenen més capacitat per relacionar-se i afrontar l’estrès, que les persones que tenen un estil de vida sedentari.

 

Avui dia, el lloc de treball, on passem la major part del nostre temps, es converteix en un bon lloc on aplicar estratègies de prevenció de la salut que beneficiaran tant al treballador com a l’empresa.